Hvis man gerne vil følge folk fra Twitter på mastodon er man nødt til at have en server der danner bro.

Jeg ser generelt at beta.birdsite.live bliver anbefalet, men den er lige nu under 700% belastning!

Det sker fordi Twitter begrænser hvor meget adgang tredje-parter har.

Så i den decentrale ånd har jeg sat en birdsite instans op som folk meget gerne må bruge hvis de vil følge folk fra Twitter.

birdsite.gred.al

Undskyld for at sub-toot’e 🐘

Follow

@simon Fedt. Knæhøj karse. Bred ymer.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.green

Mastodon.green is a community for anyone living in the EU.

Membership is 3 € per month >>
How we're different to free servers >>

This server is operated by Albin Social.