Fullkomligt älskar att det står "Tut!" på publiceringsknappen.

Follow

@kvistelhallo
Jag undrade just vad det står på den Svenska knappen. På min står det Toot! och på den Tyska tror jag det står Tröt!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.green

Mastodon.green is a community for anyone living in the European Union. This server is operated by Albin Social.