من هم امشب نتونستم؟!
یا
ما نیز امشب نتونستیم؟!
🤔

من فقط خوابم نمیبره؟!
یا
ما خوابمون نمیبره؟!

AkA boosted

شاید باورتون نشه ولی به خاطر یه ILoveCandy سه ساعتی درگیر بودم 🐟 🙂, و در آخر توی ردیت به جواب رسیدم ، خدا رحمتت کنه (آرون سوارتس)🙌🏻🙏🏻

اسطوره تکرار نشدنی ونجلیس 🖤🙏🏻

تا حالا به ترکیب سقراط و ریچارد استالمن فک کردین

پی اچ پی اومده میگه کی شماره هَدوک رو داره؟

@UbuntuIranParty
حالا خودمونیم واقعاً هَدوک با پی اچ پی نسبتی نداشت؟!

@UbuntuIranParty

اولین مصاحبه تلویزیونی که داشتم ، جون چه خوب بود :)

@UbuntuIranParty
هه هه هه برنامه نویسا کرونا نَمیگیرن

@UbuntuIranParty
آیا هایوو بچه هدوک و پی اچ پیه؟

@UbuntuIranParty
آیا Hadoop با php نصبتی داره؟! مثلاً خانوادگی

@UbuntuIranParty
جادی ترکیب سقراط و ریچارد استالمن چی در میاد؟!

@UbuntuIranParty@persadon.co
سینا بازی خوب چی داریم؟!

Show older
Mastodon.green

Mastodon.green is a community for anyone living in the European Union.