Har starta ein brutalist og minimalistisk nettside for mine generelle ting.

tallerås.no/

Internett i det generelle brukar masse kraft og energi på heilt enkle ting og eg vil bryte litt med det, og finne ut kor kreativ eg kan vere med dei begrensningane eg har lagt på nettsida.

Kjem til å ha litt om det meste, lenkjer til interessante ting og videre.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.green

Welcome to mastodon.green This server is for people in Europe, but you can connect with friends on any Mastodon server in the world.